Детски Футболен Клуб ’’Том и Джери’’ е  най – бързо развиващия се  клуб в  София, тясно специализиран  в обучението на деца от 3 -14 годишна възраст по футбол. Ние сме ефективен, верен и лоялен партньор на много от учебните заведения в столицата. ДФК „ТОМ и ДЖЕРИ“ работи по програма на ФИФА и УЕФА за развитие на подрастващите деца, която включва:

  •   Изправителна и лечебна гимнастика;
  •   Придобиване на технически умения;
  •   Усъвършенстване на физическите възможности;
  •   Разгръщане активността на детето, за изграждане на неговата личност, социална   адаптация и устойчиво развитие, чрез различни методики;
  •   Социализация и интеграция на децата извън семейната обстановка;
  •   Организиране на футболни състезания и турнири.

Програмата работи в подкрепа на борбата срещу болести като затлъстяването, гръбначните изкривявания и занижената двигателна култура на днешните деца. Трудолюбие, другарство, преодоляване на трудности и взаимопомощ са основните ценности, които ДФК „Том и Джери“ се стреми да развие във вашите деца. Ние спомагаме да се продължи футболното развитие на децата в професионалните столични клубове.