Часовете по актьорско майсторство предлагат на децата, да се запознаят с основните на театралното изкуство, играят представления, намират нови приятели. Децата преминават през различни творчески етапи за сътворяване на камерно куклено или театрално представление от идеята до реализацията на сцената. Чрез различни литературни упражнения децата подготвят текста на своя спектакъл. В този процес развиват диалогичната си реч и повишават степента на нейната изразителност. Подготвят скици за художествената реализация на представлението. В следващия етап на работа създават декори, кукли или маски, костюми.