Да върнем децата към спорта

17-28.06.2021г., гр. София

 

Спортно събития с обща насоченост. Масова спортна проява – спорт за всички за деца на възрасти от 3 до 14 год. , момичета и момчета. Проявата ще се проведе от 17-28.05.2021 г. в гр. София от Българска федерация спорт за всички със съдействието на СВКСВ- ДСА Том и Джери и с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта, по „Програма за развитие на спорта за всички“. Проявата е част  и в изпълнение на Национална програма за физическа активност и развитие на българското население БУЛФАР’2021 -2024.

Целта на проявата е създаване на условия и възможности за участие на децата в занимания с физически упражнения и спорт чрез организирана спортна проява, с цел подобряване на  здравния статус, физическата и психическата дееспособност. Проявата популяризира спортът, като превенция срещу -   затлъстяване, диабет, агресия при децата и негативните фактори от обездвижването в следствие на COVID -19. БФСВ насърчава и популяризира създаването на трайни навици  за подобряване на здравето, физическа дееспособност и интереса към индивидуални и/или колективни спортове с цел създаване на траен интерес от най-ранна възраст за занимания с физическа активност и спорт. В проявата се очаква да вземат участие около 2000 деца.