tom i jeri

„Проектът е съфинансиран от Програма за
изпълнение на Общинска стратегия за развитие на
физическото възпитание и спорта на Столична
община и се реализира в подкрепа кандидатурата
на София за Европейска столица на спорта
през 2017 г.