Спортна академия ’’Том и Джери’’ разработи иновативна програма за обучение на деца от 3 до 12 годишна възраст по мажоретни танци.   Всички инструкции се провеждат в положителна  и забавна  атмосфера. Начинаещите започват с танци, възгласи и скандирания. Междинното ниво на мажоретни танци оформя отряди и обучение по основни теоретични познания по каскадьорство и акробатични съчетания. Разширената програма по мажоретни танци включва срокове, преходи, гимнастика с аплодисменти и скандирания.

       Цели

  •  Ориентиране в пространството при изпълнение на игри и танци;
  •  Формиране на музикално-естетически вкус, умение и навици за ритмичност,
  •  Координация, изразителност при игровите изпълнения и танците;
  •  Формиране на творческо отношение към музиката;
  •  Социализация и интеграция на децата извън семейната обстановка;
  •  Укрепване на здравето;
  •  Организиране на участия групата на футболни срещи.
  •  Развитие на музикално-сензорните усещания(за височина, трайност, сила, тембър) и основните музикални способности- музикален слух и метроритмично чувство ( ладово чувство, музикално-слухови представи, двигателни реакции);
  •  Възпитаване на нравствено-естетически чувства чрез музиката и движенията и др.